بازکشت همه به سوی اوست

 

 

  بیوگرافی عبدالبشیر غفاری

مرحوم عبدالبشیرغفاری فرزند عبدالغفار، بتاریخ ۱۴ عقرب ۱۳۲۸ هجری شمسی در ناحیه اول شهرکابل بدنیا آمد. بعد ازختم دوره مکتب ،شامل خدمت عسکری گردید، سپس درریاست رادیو وتلویزیون وقت مصروف خدمت گردید.درسال ۱۳۵۹ با استفاده ازبورس تحصیلی در رشته حقوق بین الدول عازم اتحاد شوروی وقت گردید.بعد ازختم تحصیلات با اخذ دیپلوم ماستری،مدت هفت سال در پستهای مختلف وزارت امورخارجه ،منحیث دیپلومات در داخل وخارج کشوراجرای وظیفه کرد. درسال ۱۳۶۸ بوطن برگشت  مدت دو سال دوره احتیاط عسکری را سپری نمود.

شادروان بشیر توانست تا اواسط سال ۱۳۷۲ درهمان شرایط جنگ و ترور در نقاط مختلف وطن زنده گی نماید، بعداْ نا گزیر وطن را ترک  ودرکشورهای همجوار مهاجر گردد. بالاخره درسال ۱۹۹۹ میلادی به کشور هالند پناهنده گردید.

مرحوم بشیرشخص صادق،مهربان وازحوصله مندی خاصی برخوردار بود،عشق وعلاقه خاصی به انسان ،مردم ووطن خویش داشت. موصوف درسال ۱۳۵۰عضویت حزب دموکراتیک خلق افغانستان را حاصل نمود ومنحیث فرزند صدیق کشور درراه تحقق اهداف حزب  دوش بدوش سایر همرزمان خویش پیگیرانه مبارزه میکرد. سالهای ۱۳۵۷ و۱۳۵۸ را در سلولهای پرمشقت زندانهای دهمزنگ وپلچرخی سپری نمود.این مبارز کوره دیده ، درجهت تحقق هدف اندیشه خود تا لحظات اخیرزنده گی ثابت قدم بود.

مرحوم بشیرغفاری چون علاقه خاص  به مردم ووطن خود داشت، درعالم غربت ،با عضویت درانجمن حقوقدانان افغان دراروپا،خواست تااندوخته های علمی حقوقی و تجارب خویش را ازطریق این انجمن در خدمت مردم ووطن خویش قرار دهد.

موصوف ازآوان جوانی علاقه خاص به آببازی داشت،بعضاْ اوقات فراغت خود را مصروف این سپورت مینمود، بخصوص درد،غم وآلام مهاجرت وفضای تنگ زنده گی که دامنگیرش شده بود، درفضائی باز سواحل بحر ازخود دور میکرد. تا اینکه عصرروز ۲۱ جولای به اثر حادثه المناک  در یکی از سواحل تفریحی هالند با عالم از اندیشه ، درد و اندو در آب غرق و تلف گردید.

 

                              Vereniging Afghaanse Juristen in Europa

---

25 جولای 2015

 پیام تسلیت

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 با درد و دریغ  از وفات المناک  مرحوم عبدالبشیر " غفاری"  ، حقوقدان و عضو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا که  در همین هفته دراثر یک حادثه دلخراش جانش را از دست داد،  آگاهی حاصل نمود..

انا لله وانا الیه راجعون

 

مرحوم عبد البشیر غفاری  ازیک خانواده روشنفکر و ترقیخواه برخاست و بعد از ختم دوره تحصیلات عالی در رشته حقوق بین الدول عمومی ،چند سالی را بحیث دیپلومات در وزارت خارجه افغانستان ایفای خدمت نمود. در دوران  جنگ های بعد از 1992 در کابل با خانواده اش رهسپار دنیای مهاجرت گردید و در کشور هالند اقامت گزیده زنده گی میکرد. مرحوم غفاری در اولین جلسه موسس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا 2009  در شهر هامبورگ اشتراک و عضویت انجمن را کسب نموده بود.

 وفات المناک و نا به همنگام مرحوم عبد البشیر غفاری  نه تنها یک واقعه دلخراش و ضایعه جبران ناپذیر برای همسر و خانواده موحومی  میباشد، بلکه یک ضایعه و از دست رفتن یک روشنفکر با تعهد، یک هم مسلک و یک عضو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که همه ما آنرا متحمل گردیده ایم.

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا این ضایعه بزرگ و مرگ المناک را به همسر و فامیل محترم عفاری ، اخصاٌ به محترم عبدالواسع " غفاری"  ، حقوقدان سابقه دار و معاون انجمن حقوقدانان افغان در اروپا تسلیت گفته برای شان صبر جمیل میخواهد.

 روح مرحوم عبدالبشیر غفاری شاد ، غریق رحمت الهی و یادش گرامی باد.

 

از نام اعضاٌ، و شورای رهبری و هیاٌت اجرائیه

 

میر عبدالواحد " سادات"

رئیس انجمن حقودانان افغان در اروپا

  

www.hoqooq.eu

Afghan Lawyers Association- Europe 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi