اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  در مورد تدویرسالانه  کنفرانس علمی انجمن

*****

گزارش خبری تدویر کنفرانس علمی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

مورخ 19 نوامبر 2016

*****

پیام کنفرانس " افغانستان و حاکمیت قانون"  19نوامبر 2016

*****

 صحبت محترم سخی صمیم

*****

 مقاله محترم طلا پامیر دوکتور حقوق و روابط بین المللی

*****

 پیام محترم غیور رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان

*****

 پیام پوهنوال عبدالقادر عدالتخواه استاد پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل

*****

 بیانیه ای جناب محترم بشیر مؤمن

*****

 

 صحبت محترم دوکتور محمد احسان فایز سابق استاد پوهنتون کابل

*****

 فشرده سخنرانی دکتور یحیی بیضا

*****

پیام شورای افغانان مقیم دنمارک

*****

 پیام شادباش هیات ر ئیسه  بنیاد فرهنگی اوستا

*****

پيام شاد باش و همبستگی محترم عزیز جرئت - گرداننده سایت اجتماعی و سياسی آریائی

*****

د سپرغۍ و ویبپاڼې پیغام

*****

 پیام شادباش ی شورا ن مهاجرا ن افغا ن درآلمان به انجمن حقوقدانا افغان در اروپا

*****

 پیام دوکتور علوم در حقوق پروفیسور سید عبدالحکیم شرعی جوزجانی سابق لوی څارنوال و وزیر عدلیه دولت افغانستان

***** 

 پیام محترم محمد الله وطندوست شخصیت اجتماعی از کشور دنمارک

 *****

پیام شادباش هیات ر ئیسه  بنیاد فرهنگی اوستا

*****

پیام رهبری، اساتید و محصلان دانشگاه غالب

*****

پيام کانون فرهنگ افغان دراتريش، انجمن همبسته گی با مهاجرين افغان در اروپا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afghan Lawyers Association- Europe © 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi