اسناد و اعلامیه های انجمن

 

 

 

اعلامیه انجمن بمناسبت

روز جهانی حقوق بشر

 

انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان

 

 

 

 

 

استفاده از مندرجات این سایت با ذکر مأخذ مجاز است