پیام انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 بمنا سبت حلول عید سعید فطر

 

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا بمنا سبت عید سعید رمضان بهترین مراتب مبارک باد وشادباش خویش را به مردم شریف افغانستان ومسلمانان جهان تقدیم میدارد.د

مردم ما درحال به استقبال ایام متبرک عید میروند که تراژیدی افغانستان ابعاد پیچیده تر پیداکرده ووارد مرحله خونین دیگرگردیده است. هجوم واوجگیری بی سابقه بنیادگرائی وتوسعه ذهنیت طالبانی، ترور،وحشت ودهشت در افغانستان ومنطقه ، نگرانی عمیق را بوجود آورده است.د

متاسفانه مثلث شیطانی بنیادگرایان افراطی مسیحی، یهودی واسلامی وبه خصوص سروصدای اخیررادیکالهای افراطی مسیحی درایالات متحده امریکا، جهان ما رابرطبق پلانهای شیطانی به طرف جنگ صلیبی سوق میدهد. که عواقب دردناک وهولناک آن برای جهان ازقبل آشکار است که طبعاً آب به آسیاب بنیادگرایان افراطی میریزد. متاسفانه کفاره آنرا قبل ازهمه مردم مستضعف افغانستان متقبل میگردد.د

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا بمناسبت ایام خجسته ومتبرک عید سعید فطر استدعا میدارد که مردم ما به برکت اتحاد واتفاق بااندیشه های جاویدان تساهل وتسامح،دوستی ومحبت ، علیه دسایس شیطانی دشمنان تاریخی افغانستان با هوشیاری مقابله نمایند.د

 

   بااحترام

  پوهاند دوکتور غلام سخی مصئون 

رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا 

 

Afghan Lawyers Association- Europe 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi
jordan 6 history of jordan cheap jordan shoes louis vuitton outlet jordan 6 history of jordan louis vuitton outlet louis vuitton outlet sport blue 3s coach outlet online louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet sport blue 3s michael kors outlet louis vuitton outlet beats by dre solo louis vuitton outlet sport blue 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 3 sport blue cheap jordans retro jordans for sale louis vuitton outlet sport blue 3s sport blue 6s Louis Vuitton Outlet jordan 3 sport blue cheap jordan shoes louis vuitton outlet michael kors outlet louis vuitton outlet foamposites for sale louis vuitton outlet jordan 6 sport blue cheap jordans louis vuitton outlet louis vuitton outlet sport blue 6s Louis Vuitton Outlet