پیام تسلیت به محترم قاضی صفر اکبری

-----------------------------------------------------------

پیام انجمن به مناسبت روز جهانی مهاجرت

-----------------------------------------------------------

به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان

-----------------------------------------------------------

باز هم قتل عام وتکرارجنایت جنگی وضد بشری

-----------------------------------------------------------

پیام بمناسبت وفات مرحوم غلام سخی سروری

-----------------------------------------------------------

پیام بمناسبت وفات مرحوم خالد کاکړ

-----------------------------------------------------------

باز هم جنایت جنگی و فاجعه انسانی

-----------------------------------------------------------

گزارش جلسه شعبه کشوری (شهرفرانکفورت کشورآلمان)  ا.ح.ا.ا

-----------------------------------------------------------

تقبیح جنایت هولناک علیه بشریت

-----------------------------------------------------------

په اروپا کې د افغان حقوقپوهانو د انجمن خبر تیا

-----------------------------------------------------------

اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  در مورد تدویرسالانه  کنفرانس علمی انجمن

-----------------------------------------------------------

اطلاعیه در ارتباط 70 مین سالگردپذیرش افغانستان به عضویت ملل متحد

-----------------------------------------------------------

یادداشت های رسمی انجمن در مورد مهاجرین افغان و اخراج اجباری ایشان.

-----------------------------------------------------------

در یک کمپاین بزرگ بر  ضد نقش پاکستان

-----------------------------------------------------------

پاکستان ناقض منشور ملل متحد، مرکز و حامی تروریزم ورکن شرارت بین المللی 

-----------------------------------------------------------

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به مناسبت حلول عید سعید اضحی

-----------------------------------------------------------

تقبیح جنایت دهشت افگنانه بر یک مرکز علمی و فرهنگی

-----------------------------------------------------------

 

پیام  انجمن حقوقدانان افغان در ار وپا

  بخاطر به ابدیت پیوستن حقوقدان و شخصیت بزرگ ادبیات معاصر کشور

 کاندید اکادمیسین مرحوم دوکتور اکرم عثمان

-----------------------------------------------------------

سپاسنامه برای محترم حارث صابر

-----------------------------------------------------------

اعطای عضویت افتخاری انجمن

-----------------------------------------------------------

تقبیح ومحکوم نمودن جنایت ضدبشری

-----------------------------------------------------------

تقبیح جنایت هولناک

-----------------------------------------------------------

پیام عیدی

-----------------------------------------------------------

تقبیح جنایت هولناک طالبان

-----------------------------------------------------------

پیام تسلیت به مناسبت وفات مرحوم فائق ظریف

-----------------------------------------------------------

ابراز تسلیت بخاطر قتل وحشیانه یک قاضی دادگاه استیناف ولایت فراه

-----------------------------------------------------------

پیام تسلیت بمناسبت وفات مادر محترمه فرشته سیغانی و محترمه فریده حمیدی

 

-----------------------------------------------------------

در تقبیح جنایات جنگی و ضد یشری طالبان

-----------------------------------------------------------

اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در ارتباط با قتل ملا منصور رهبر طالبان

-----------------------------------------------------------

پیام تسلیت انجمن بمناسبت وفات جناب تهذیب

-----------------------------------------------------------

گرامیداشت از شخصیت  بزرگ حقوقی

مرحوم عبدالکریم شادان

-----------------------------------------------------------

دردفاع از حق کاروحقوق کارگران

-----------------------------------------------------------

تقبیح فاجعه بشری وجنایت ضد بشری

-----------------------------------------------------------

پیام تسلیت در رابطه با وفات مرحوم احمد جان سکندری

-----------------------------------------------------------

 

تقبیح جنایات تروریستان در بلجیم

-----------------------------------------------------------

نوروزباستان و حلول سال نو را گرامی میداریم

-----------------------------------------------------------

 

بمناسبت گرامیداشت از  8 مارچ روز همبستگی بین المللی  زنان

-----------------------------------------------------------

فراخوان در مورد سالروز فاجعهٔ  ۲۸ حوت 1393 (مطابق به ۱۹ مارچ 2015)

فاجعهٔ زجرکشی جمعی فرخنده را فراموش نکنیم

-----------------------------------------------------------

در گرامیداشت از روز بین المللی عدالت اجتماعی

-----------------------------------------------------------

پیام تسلیت انجمن به مناسبت وفات مرحوم حمیدالله حمید

----------------------------------------------------------

 

تقبیح  جنایت جنگی طالبان

----------------------------------------------------------

 

اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  در مورد تدویرسالانه  کنفرانس علمی انجمن

 

شنبه 9 جنوری 2016

 

----------------------------------------------------------

اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  در مورد تدویرسالانه  کنفرانس علمی انجمن

----------------------------------------------------------

Afghan Lawyers Association- Europe 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi