نامه انجمن به صدر اعظم ، وزیر داخله و رهبری احزاب آلمان و پارلمان اروپا در مورد مهاجران افغان

-----------------------------

انتخاب افغانستان در شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد

-----------------------------

نکات نظرانجمن حقوقدانان افغان را در اروپا  پیرامون اعنرافات اخیر صدراعظم پاکستان

-----------------------------

باز هم یک جنایت هولناک در شهر کابل

-----------------------------

 

یاداشت های ضروری بمناسبت روز استرداد استقلال

-----------------------------

ابراز تسلیت

-----------------------------

دردفاع از حق و حقوق افغانستان

-----------------------------

فرخنده باد هشتادمین مین سالروز تولد پاسدار حق و عدالت ، حقوقدان و قاضی وطن

-----------------------------

پیام انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

به ارتباط جنایت علیه بشریت درخانه خدا

-----------------------------

اخراج جبری مهاجران افغان را متوقف سازید  

-----------------------------

 

قلب افغانستان آماج جنایات علیه بشریت

 

-----------------------------

 

پیام انجمن در رابطه با عمل تروریستی اخیر در شهر مانچستر

-----------------------------

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در کنفرانس سالانه جرگه افغانان مقیم در اروپا

-----------------------------

پیام تسلیت به مناسبت وفات مرحوم جلال نورانی

-----------------------------

 

افغانستان آماج جنایات علیه بشریت

-----------------------------

هشتم مارچ را در تمام سال گرامی میداریم

پیام انجمن بمناسب روز جهانی همبسته گی با زنان

-----------------------------

نامه به مقامات دولت آلمان

-----------------------------

حملات ترورستی طالبان جنایت شدید جنگی در برابر مردمان ملکی است

-----------------------------

نامه انجمن به مقامات حزبی و دولتی آلمان در رابطه با

 مشکلات متقاضیان پناهنده گی مهاجران افغان در آلمان

-----------------------------

باز هم جنایت جنگی و ضد بشری

 

Afghan Lawyers Association- Europe 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi