پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت

 

 روز بین المللی منع خشونت علیه زنان

۲۵  نوامبر  ۲۰۱۹

-------------------

روز جهانى صلح را گرامى ميداريم

-------------------

 

فراخوان بخاطر آتش بس فورى و سرتاسرى

لغو مذاكرات و يا قطع خشونت و كشتار افغانان

 

-------------------

پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت روز بین المللی  منع کاراطفال

" همه در دفاع از حقوق اطفال  و منع کار اجباری اطفال"

-------------------

نوروز باستان و سال نو را گرامى ميداريم  

-------------------

 فرا خوان بخاطر دفاع از حقوق زنان افغانستان

 

-------------------

 

پیام انجمن

در گراميداشت از هشتم مارچ ( روز بين المللى زن )

 

-------------------

 

زاد روز حقوقدان شهير و سابقه دار افغانستان جناب پوهاند داكتر فاضلى مبارك و پر ميمنت باد ! 

 

-------------------

گزارش خبری مراسم بخاکسپاری مرحوم پروفیسور دوکتور غلام سخی مصوون

 

-------------------

 

پاسدارى از ارزشهاى متعالى و جهانشمول

پيام پنجمين كنفرانس علمى - مسلكى انجمن

-------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afghan Lawyers Association- Europe © 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi