فرخنده باد نودمین زادروز استاد مصئون

 

پیام

فرستنده

شماره

در تجلیل از نودومین سالروز تولد یک شخصیت شناخته شده و حقوقدان شهیر کشور پوهاند دوکتور غلام سخی مصئون

بصیر دهزاد ، هالند

1

پیام شاد باش شعبه انجمن حقوقدانان افغان در هالند  به مناسبت  نودومین  سالروز تولد  پوهاند دوکتور غلام سخی مصئون رئس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

شعبه انجمن حقوقدانان افغان در هالند 

2

حٌوک چه دستار وهی هزار دی

دستار سری  به  شمار  دی

هیات رهبری  واعضای انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

3

 پیام تبریکی به مناسبت نودومین سالروز تولداستاد بزرگوارما پوهاند دکتور غلام سخی مصئون

اسد زمری   

4

به بهانٔه هشتاد و پنجمین بهار زندگی پر بار استاد بزرگوار پوهاند داکتر غالم سخی مصئون

میر عبد الواحد سادات

5

پیام تبریکی بمناسبت هشتادوپنجمین سالروزتولد شخصیت علمی حقوق کشورپوهاند دوکتورغلام سخی مصئون

عبدالـواسع غفاری

6

پیام تبریکی بمناسبت هشتادوپنجمین سالروزتولد پوهاند دوکتورغلام سخی مصئون

پوهنیار بصیر دهزاد

7

فزخنده باد نودمین زادروز استاد

هادی ابوی

8

مباهات به نه دهه زندگی با عزت

سخی صمیم

9

Afghan Lawyers Association- Europe 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi
sport blue 6s cheap jordan shoes louis vuitton outlet coach outlet online louis vuitton outlet michael kors outlet Kate Spade Outlet louis vuitton outlet history of jordan 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet cheap jordans nike kd vii jordan 3 sport blue louis vuitton outlet retro jordans for sale louis vuitton outlet louis vuitton outlet history of jordan 6s kate spade outlet kate spade outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet Nike KD VII Global Game louis vuitton outlet history of jordan 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet kate spade outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet foamposites for sale louis vuitton outlet coach factory outlet michael kors outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet nike kd 7