برای مطالعه سایر مقالات و مضامین حقوقی

لطفأ به آرشیف سال مربوطه مراجعه فرمایند.

 

 

مضامین و مقالات سال 2024

 

  Hoqooq

 

احـتساب -  منبع اصلی امبودسمن

اکادمیسین سید عبدالحکیم شرعی جوزجانی

 

محرومیت از مکتب و دانش

دختران جوان، دام ننگین پیدوفیلی (تجاوز جنسی بالای کودکان)

ضیا عزیز دهقان

 

 

اجلاس دوحه - هیاهوی پوچ

 

سیامک بهاری

 

مکثی بر:
 

" خلای قانون وجود ندارد اما 

داشتن قانون اساسی خوب است "

" خلای قانون وجود ندارد زیرا شریعت حقوق و وجایب هر فرد را معین ساخته است

 حقوقدان جناب   محمد ولی

 

بمناسبت روز جهانی زبان مادری

 بصیر دهزاد

 

نکته نظر های پیرامون تدویر کنفرانس

  ۱۸ و ۱۹ فبروری دوحه در مورد افغانستان

 بصیر دهزاد

 

بررسی جنایات نسل کشی هدفمند اسراییل علیه مردم فلسطین در محکمه هاگ

 نسیم سحر

 

سیاست  کنونی ملیتاریزیم  ناتو-آمریکا،

  ثبوتی بر تیوری های کلاسیک امپریالیزم

 بصیر دهزاد

 

 

افغانستان بدترین نمونه اپارتاید جنسیتی در جهان

 

حقوقدان جناب صادقی

 

 

كريمنال تكتيك يا شيوه كار محقق جنايي

 

 څارنمل قریشی

 

 

فلسفۀ حقوق

 

حقوقدان جناب حبیب زلمی