پیامهای تبریکیه

 بمناسبت نودوپنجمین سالگرد تولد

پوهاند دوکتور غلام سخی مصئون

 

 

محترم پوهندوی سمیع روشنگر سابق استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی

 

پیام محترم داکتر طلا پامیر حقوقدان سابقه دار کشور

پیام محترم کریم حقوق سابق استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی دیپلومات سابقه دار کشور

پیام محترم حمید عبیدی مسئول سایت آسمائی

پیام محترم ذكی عدیل عضوی افتخاری انجمن حقوق دانان در اروپا

پیام محترم محمد ابراهیم برکی حقوقدان سابقه دار کشور

پیام محترم هادی ابوی حقوقدان و دیپلومات سابقه دار کشور

 

پیام محترمه صفیه حقوق حسابی  حقوقدانا سابقه دار کشور

پیام محترم محمد اسماعیل محشور

پیام محترم عبدالفتاح سکندری حقوقدان برجسته و سابقه دار

پیام محترم فرید شایان حقوقدان و ژورنالست شناخته شده کشور

پیام محترم سخی صمیم حقوقدان شناخته شده و سابق عضو شورای عالی قضای افغانستان

پیام جناب آصف الم حقوقدان برجسته  کشور

پیام محترم  محترم محمد ولی حقوقدان سابقه دار

پیام محترم  پاڅون حقوقدان سابقه دار کشور

پیام محترم قاسم آسمائی حقوقدان سابقه دار کشور

پیام شادباش هیات رهبری بنیاد فرهنگی اوستا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیام محترم پوهندوی سمیع روشنگر سابق استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی

 

با تقدیر و تمجید از ابتکار انجمن حقوق دانان در اروپا و با ابراز بهترین تمنیات منحیث شاگرد، همکار وهم یار پیشینه و دیرینه ،نودوپنجمین سال روز تولد استادبزرگوارپوهاند دوکتور غلام سخی مصوون را تبریک وتهنیت عرض نموده و با آرزومندی سلامتی کامل ومزید به جناب ایشان  تمنا دارم که شاهد برپایی جشن زاد روز صدسالگی ایشان هم باشیم.

 

 

 

 

پیام محترم کریم حقوق سابق استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی دیپلومات سابقه دار کشور

نود و پنجمين سالگرد زاد روز خجستهٔ پروفیسور داکتر غلام سخی مصئون، شخصیت ملی و اکادمیک که نسل هایی ازحقوقدانان و کارگذاران دستگاه دپلماتیک از فروغ فیض این استاد توانا بهره برده اند، خدمت جنابعالی تبریک و تهنیت می گویم.

استاد آموزگار توانا، بردبار،فروتن و دلسوز بوده و است. جناب استاد با توانایی شگرفی مسایل غامض حقوق خصوصی و عمومی بین الدول را نه تنها از پرویزن مکاتب متعدد وپیشینهٔ تیوریک وتاریخی آن بلکه با توجه به نمونه های معاصر و آنچه کلاسیک تلقی میشود با وسواس علمی تحلیل بررسی و دانشجویان را در درک و فهم دقیق مسایل مساعدت می نمود. اینجانب نیز ۵۰ سال پیش ازمحضر استاد تلمذ و آموخته ام. استاد بزرگوار سرمایه ملی افغانستان است. برای این سیمای خردمند آموزگار صحتمندی و درازای عمر آرزو می کنم.

با حرمت،

کریم حقوق

 

 

زاد روز پوهاند دکتور غلام سخی مصئون خجسته باد

امروز ۲۵ اکتوبر ۲۰۱۸ برابر با نود وپنجمین (95) سالروز تولد حقوقدان شهیر و یکتن ازپیشکسوتان نامی معارف حقوقی افغانستان است.

من که افتخار شناخت، دوستی وهمکاری با این شخصیت فرهمند وفرهیخته کشور را دارم، این روز خجسته را به جناب پوهاند دوکتور مصئون، خانوادۀ جلیل ودوستان شان مبارک وشاد باش می گویم.

جناب پوهاند دوکتور مصئون تمام عمر آگا هانه خویشرا وقف فراگیری دانش، تدریس وپرورش یک نسل از حقوقدانان افغانستان نمود. جامعه ما وبه خصوص روشنفکران کشورمدیون خدمات ارزنده این شخصیت بزرگوار است.

پوهاند داکتر مصئون در کنار اینکه یک دانشمند شناخته شده وآموزگار توانا بوده، از پیشگا مان خیل آزادی خواهان، قانون خواهان( مشروطه خواهان) ، دموکراتان وعدالت خواهان کشور عزیز ما نیز است. به اصول و ارزشها ی قبول شدۀ جامعه انسانی متعهد وپابند است؛ وطن ومردم خویش را عاشقانه دوست دارد و از مصیبت که دامنگیر وطن ومرم ما شده است، سخت رنج می برد.

بار دیگر وبه بهانه تبریکی زاد روز، برای این دانشمند ارجمند وشخصیت والای اجتماعی طول عمر وکمال سلا مت آرزو دارم.

 

 

 

پیام محترم حمید عبیدی مسئول سایت آسمائی

پیام به مناسبت نود و پنجمين سالروز تولد جناب پوهاند دکتور غلام سخی مصوون :

مسرت دارم به این وسیله با پیشکش بهترین آرزومندی ها،‌ نود و پنجمين سالروز تولد جناب پوهاند دکتور غلام سخی مصوون را تبریک و تهنیت بگویم.

جناب پوهاند مصوون در هر پست و مسوولیتی که در کشور برعهده داشته اند و همچنان در جهان مهاجرت خدمات ارزنده یی را برای افغانستان و جامعهٔ‌ افغانی انجام داده و همیشه و در هر گونه شرایطی به حیث یک افغان روشنفکر و ترقیخواه با سرفرازی زیسته اند.

برای استاد مصوون بزرگوار طول عمر، تندرستی و خوشبختی آرزو میکنم.

اقدام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا برای برگزاری سالروز تولد استاد مصوون نخستین رییس این انجمن و رییس افتخاری کنونی آن اند، در واقع ادای یک دین اجتماعی – افغانی است. به این مناسبت جا دارد تا از جناب میر عبدالواحد سادات و همکاران ایشان در هیات رهبری انجمن به خاطر بزرگداشت این مناسبت ابراز سپاس نمود .

حمید عبیدی

مدیر مسوول آسمایی

 

 

پیام محترم ذكی عدیل عضوی افتخاری انجمن حقوق دانان در اروپا

 به رهبری محترم انجمن حقوق دانان افغان در اروپا.

 اجازه دهید تا بهترین تبریكات صمیمانه ام را از طریق آن انجمن محترم نسبت نود و پنجمین زاد روز خجسته شخصیت شناخته شده، حقوق دان بزرگ ،ا ستاد گران ارج و بزرگوار محترم جناب پوهاند صاحب دوکتور مصوون پدر معنوی صدها محصل پوهنحی های حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد پوهنتون كابل حضور گرامی شان ،خانواده محترم، شاگردان، علاقه مندان و اعضای انجمن حقوق دانان افغان در اروپا تقدیم داشته.

باقی زندگی پر بار استاد بزرگوار را با صحت و سلامت آرزو میدارم .

با تقدیم درد.

ذكی عدیل عضوی افتخاری انجمن حقوق دانان در اروپا.

 

 

 

پیام محترم محمد ابراهیم برکی حقوقدان سابقه دار کشور

 

 

خدا را شکران بیکران که فرصت پیش آمد تا مراتب بهترین تبریکات خود را به مناسبت نود و ششمین زاد روز با میمنت استاد بزرگ پوهاند ( پروفیسور ) داکتر غلام سخی مصءون

حضور مبارک ایشان و همه دوستداران استاد بعرض برسانم.

باید آوری شود که ااین کمینه در سالهای ۱۳۴۳ / ۱۳۴۴و ۱۳۴۵

افتخار حضور در جلسات آموزشی استاد را در پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون كابل به حیث دانشجو داشتم . در همان ابتدا استاد را شخصیت چند بعدی و علمی یافتم . استاد در حیطه ی درس شان تبحر داشتند ، تدریس اوشان چنان گویا و رسا و تآ ثیر گذار بود که فی المجلس در ذهن حک می شد . قدرت حافظه استاد بی نظیر بود دروقت تدریس وقایع و حوادث تاریخی را با چنان باریکی ها و ظرافت ها توضیح و تشریح می نمودند که سبب حیرت ما دانشجویان می گردید .برخورد استاد با دانشجویان بسیار دوستانه و توام با مهربانی بود .

در سال ۱۳۸۵ انجمن حقوقدانان افغانستان ایجاد شد ، استاد انجمن را با درایت و هوشمندی بحیث یک نهاد اجتماعی مسلکی و غیر وابسته به سازمان سیاسی به مثابه یک شخصیت حقوقی مبرا از هر نوع تبعیض وتمایز زبانی ، قومی ، سیاسی در حالات و شرایط ویژه بطور شایسته و بایسته رهبری نمودند و جمعی بزرگی از حقوق دانان را در انجمن بسیج نمودند .

زندګی پر بار و با فیض استاد مقام اوشان را در امر تعلیم و تعلم در مدارج بلند دانشگاهی قرار میداد. وسعت نظر و دیدگاه پاک و عاری از هر نوع آلودگی که ذهن و قلب را مکدر بسازد اوشان را محبو ب القلوب همه حلقه های روشنگری و دانشگاهی ګردانیده بود .

وجود مبارک استاد برای روشنگران افغانی نعمت بزرگ است ، برای استاد معظم پوهاند مصٔٔءون صحت و سلامتی ارزو می کنم .

اندکی بیش نگفتم هنوز از بسیار ا

محمد ابراهیم بركی

 

 

 

پیام محترمه صفیه حقوق حسابی  حقوقدانا سابقه دار کشور

 

استاد بزرگوار و ورجاوند، پوهاند دوکتور مصئون:

برخاستن از عدم و در امدن بر سیرت انسانی ، باشکوهترین پدیده هستی است ، این باشکوه ترین بر شما مبارک باد...

زاد روز پر برکت شما استاد عزیز بی شک بهانه ای شد برای تشکر از زحمات فراوان تان .

تولد تان را تبریک میگویم. عمر طولانی برای شما همراه با صحتمندی و سلامتی ارزو میکنم.

من به مثابه یک شاگرد شما افتخار دارم که تحت نظر شما الفبای حقوق را اموختم.

کلمات در قسمت ارجگذاری مقام شامخ دانش و آگاهی حقوقی شما قاصر است و کوتاهی میکند.

هزاران شاگرد حقوق تحت نظر شما از دانش وعلم حقوق بهره گرفتند و مقامات عالی دولتی و علمی را احراز کردند.

شما یکی از پیشگامان علم حقوق در اداره و سیستم حقوقی افغانستان هستید،

من به عنوان شاگرد شما به شما افتخار میکنم.

جاده زندگیتان هموار، آسمان چشمان تان صاف و دریای دلتان همیشه ارام و زلال باشد و هیچ وقت از دنیا خسته نباشید...

عمر پر بار تان دراز و همراه با صحتمندی و سلامتی باد استاد عزیز.

با حرمت فراوان

صفیه حقوق حسابی

شاگرد شما

 

 

پیام محترم محمد اسماعیل محشور

استاد گرانمایه پروفیسور دوکتور مصوون،  از دل و جان آرزو داشتم تا درین گرد هم آیی شکوهمند سالگرد تان شرکت کرده و از نزدیک شادباش هایم را پیشکش کنم ولی بادریغ ودرد که ناوقت اگاه شدن و بیماری سد راه این آرزو مندی شد .

استاد مصوون عزیز ، شما در بهلوی انکه رهنما واموزگار حاذقم بوده اید ، الگوی وظیفه شناسی و میهن پرستی هم هستید.  بیاد دارم روزیرا که شاد روان داکتر طارق مصوون پسر ارشد تان در آتش سوزی پدرود زنده گی گفت ولی قرار بود که شما فردای روز آن رویداد المناک به نماینده گی از افغانستان در یک کنفرانس مهم بین المللی اشتراک کنید . هنگامیکه از شما پرسیده شد که تصمیم تان چیست ؟ با چشمان پر اشک هدایت دادید که :حیثیت ومنافع وطنم بالا تر از همه ارزش هاست ومراسم فاتحه را ترک گفته عازم سفر شدید . ازینرو شما نه تنها که استاد بی بدیلم هستید که الگوی وظیفه شناسی ومیهن پرستی هم میباشید .عمر بلند تر همرا با جوری وکامگاری برایتان ارزو دارم .

 

پیام محترم عبدالفتاح سکندری حقوقدان برجسته و سابقه دار

 استاد برازنده ،حقوقدان نستوه ، دانشمند با شخصیت با وقار وبا صلابت .آموز گار با صفا و صمیمی که از فیض دانش شان اذهان زیادی در جهت حق و عدالت منور گردیده ،حضور ذهن شان منحصر به فرد بوده است. در راه اعتلای کشوربا نور معرفت بر ضد جهل و اوهام گرایی مبارزه نموده و راه شانرا با افتخار و سربلندی ادامه میدهند. استاد گران مایه و گرانقدر محترم داکتر صاحب مصوون سالروز تولد تان مبارک و میمون خوشیها صحت و سلامتی همیشه همرای تان باد.

عبدالفتاح سکندری

 

 

 

 

پیام جناب آصف الم حقوقدان برجسته  کشور

 بهترین شادباشها وصمیمانه ترین تبریکاتم را به مناسبت زاد روز شخصیت والا ، استاد ومربی تعداد کثیر حقوقدانان کشور ، موسس انجمن حقوقدانان افغانستان ،پوهاند دوکتور مصوون به ایشان تقدیم وطول عمر تواٌم با صحت وسلامتی به این خادم سابقه دار کشور آرزو میکنم .

 

پیام محترم  محترم محمد ولی حقوقدان سابقه دار

زاد روز استاد بزر گوار ودانشمند گرامی جناب پوهاند دوکتور غلام سخی مصئون خجسته باشد. ازفاصله های دور بحیث یکی از شاگردان آن بزرگوار عرض ادب ودستبوسی میرسانم .

همینکه این سطور را مینویسم . آهنگ لکچر وشیوه تدریس شان به گوشهایم تداعی میکند . دران زمان که مضمون حقوق بین الملل عمومی را تدریس مینمودند . محترمه محبوبه جان حقوقمل وظیفه اسیستانتی استاد را داشتند.

استاد بزرگوار از عجیب حافظه ای برخوردار بودند .در یک لکچر موضوعی از زمان جنگ جهانی دوم مورد بحث قرار گرفت استاد گفتند در شماره چندم اخبار ...در مورد این موضوع چنین تبصره شده ومن جواب انرا چنین نوشتم.

اثر گرانبهای شان که درمورد تشکیل دولت افغانستان از لحاظ حقوق بین الملل عمومی به چاپ رسیده بود وحالا نایاب است ، تمام مبادی حقوقی تشکیل افغانستان معاصر را مدلل میسازد از ایشان دهها مقاله در رشته تدریس مربوطه شان در مجله وزین (حقوق) نشریه فاکولته حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون به نشر رسیده که مورد استفاده استادان ومحصلان قرار میگرفت .

عمر شان طولانی باشد .ازابتکار انجمن حقوق دانان افغان مقیم اروپا سپاس مینمایم که از زادروز چنین استاد گرامی ودانشمند به نام تجلیل مزنماید

باردیگر احترامات فایقه ام را خدمت استاد جیدم وسیله شوید.

درود بر شما .

 

پیام محترم  پاڅون حقوقدان سابقه دار کشور

 

                    شاخه های گل نثارت می کنم

شاخه های گل ندارد قابلی

                صد گلستان فرش راهت می کنم.

استاد ګرامی خاطرات شما دانشمند برایم جاویدانی بوده و افتخار دارم که بحیث شاګرد شما در پوهنځی حقوق از دانش مسلکی شما  درسهای رافرا ګرفته و آنچه آموختم رهنمای  زندګی ام میباشد .  شما استاد محبوب من و همه شاګردان تان بوده اید و هستید . کامګار و سلامت باشید . با احترام و درودهای بی پایان .

 

 

پیام محترم قاسم آسمائی حقوقدان سابقه دار کشور

نود وپنجمین سالروز تولد استاد بزرگوار محترم غلام سخی مصئون را صمیمانه شادباش گفته ضمن آروزی صحت کامل، طول عمر وی را آرزو مینمایم.

زندگی پربار استاد مصئون، مالامال از افتخارات و دستاوردهای بی مانند است؛ استاد محترم با تربیه شماری کثیری  از حقوقدانان، خدمتی بی مانند و ماندگاری را برای ایجاد و رشد سیستم حقوقی کشور انجام داده است که به برکت آن توده های میلیونی وطن از خدمات صادقانۀ شاگردان وی بهره برده اند.

برای تجلیل و ادای احترام برای استاد مصئون و بزرگداشت نیکو از زادروز موصوف، در روزهای نزدیک مجموعۀ اسناد کنفرانس موسس انجمن حقوقدانان جمهوری دموکراتیک افغانستان را که مبتکر، سازمانده و موجد آن شخص استاد بودند و در جریان کنفرانس به اتفاق آرا به حیث رئیس آن انجمن، انتخاب گردیده و تا اکنون سمت رئیس افتخاری آنرا دارند  و اثر ارزشمند استاد با عنوان "افغانستان از نگاه حقوق عمومی بین الدول" را به شکل دیجیتال آماده و از طریق سایت انجمن حقوق دانان افغانستان در اروپا همگانی خواهم ساخت.

استاد مصئون دیر سال زنده باشید

  با حرمت فراوان قاسم آسمایی

 

 

 

پیام محترم هادی ابوی حقوقدان و دیپلومات سابقه دار کشور

نود پنجمین سالگی استاد مبارک باد!
بیست و پنجم اکتوبر امسال مصادف است با سالگرد پر میمنت یکی از خدمت گاران صادق وطن ، دانشمند ، استاد ، پژوهشگر و مدرس حقوق ـ پوهاند داکتر غلام سخی مصوون برای من ادای حق احترام به این استاد بزرگوار چندان اسان نیست زیرا که رشته های مؤدت  چندی از شاگردی تا همکاری  از روابط نزدیک شخصی  و محبت های فراموش ناشدنی  استادانه  با هم در هم می آمیزد .


اما اگر این ابعاد را در هم بیامیزم می توان گفت  که استاد یکی از نخبه ترین استادان حقوق بین المللی در طول تاریخ فاکولته حقوق و علوم سیاسی  یکی از مدبر ترین رؤسای آن فاکولته واز  شناخته ترین رئیس  بنیادی به نام انجمن حقق دانان افغانستان به شمار می روند .


استاد در غربت هم از حقوق نه گسسته در پی ریزی انجمن حقوقدانان افغانستان در ارپا ، که هم اکنون ریاست افتخاری آنرا به دوش دارند سهم فعال گرفته ؛ با کمک حقوقدانان جوان ان را به یک سازمان حقوقی مستقل و  قابل اعتبار در خارج از کشور مبدل کردند .

اما درینجا نه باید از توصیف سجایای شخصی استاد یاد نه کرد که ایشان رابه انسان صدیق ، مهذب و مهربان نه تنها برای شاگردان و  همکارانش که برای جامعه اکادمیک افغانستان و بیشتر از آن مبدل ساخت .

 یکی از خصوصیات عمدۀ استاد که من خود مرهون آن استم خبر گیری ازو ضع شاگردان به خصوص در شرایط دشوار می باشد. استاد مصمم بودند که دراوضاع نا هنجار شاگردانش را کمک و یاری رسانده  انها را از گزند روز گار به دور نگهدارد .


آنچه من به حیث یک شاگرد حقوق و  شاگرد شخص ایشان میتوانم در چنین روزی استدعا کنم همانا صحت ، سلامت و  درازای عمر شان خواهد بود .

نودوپنجمین سالگرد پر بار استاد پر میمنت باد .
هادی ابوی
اکتوبر 2018  ، کپنهاگن ـ دنمارک

 

 

 

 

 

پیام محترم فرید شایان حقوقدان و ژورنالست شناخته شده کشور

 

 

بزرگمردي ، که یک عمر است افتخار آشنایی شانرا دارم


زمانه چنان رقم زده بود که من از طفلی و دامن مادر به نحوی خوشه چین دانش این مرد فرزانه باشم ،بگونه كه با استاد گرامی و بر بنیاد علایق خونی و خانواده گی یکجا و در یک خانه زنده گی میکردیم .

روزگار چنان اورد که پدرم زندانی سیاسی شد و غلام سخی جوان بمثابه بزرگ خانواده ، مثل یک کاکای دلسوز یا برادر بزرگ در ان روز های درد و تنهایی چون دیواری در کنار ما ماند و چی زیبا و نازنین .

سالهایی امد که زانوی شاگردی دربرابرش زدم .دشوار است من تمام محسنات زنده گی استادرا بر شمارم که حکم فرزند یا برادر کو چک شانرا دارم و دیگر شاگردان شان یقین دارم این دین را بهتر از من ادا میکنند ،اما با عمر درازی که با هم بودیم پدری بمهربانی داکتر مصوون ندیدم  ودوست و یاری بمردانگی او سراغ ندارم . ادمی که با همه فضیلتش هر گز در مقام گزافه نایستاد و با نهایت تواضع چون شاخه ی سر بر زمین بهمه حاصل و ره توشه ی علم داد .

داکتر صاحب مصوون عزیزما به عمرت برکت و سلامت باشی .سالروزتولد تان مبارک .

 

فرید « شایان» دیپلوم حقوق و علوم سیاسی

 

 

 

 

پیام محترم سخی صمیم حقوقدان شناخته شده و سابق عضو شورای عالی قضای افغانستان

 

«مصوون بزرگ » نام بی فنا درجامعهٔ حقوق میهن

    استاد بزرگوارما ۹۵ ساله شدند

اگر قرار باشد که ماحصل زندگی و کارنامه های حیات انسان در خدمت بجامعه خلاصه  و شایسته ترین نوع خدمت را در کاربُرد تفکر سالم با مغز آهنین در جهت تعلیم و تحصیل ابنای جامعه بحساب آریم؛  بی گفت وگوبایست در صدر لست ما نام پروفیسور «مصئون» درج  وچنین آماری را می توانیم بنام خدمت گزاران صادق وطن مسمی سازیم ــ آری:من می توانم این اقامهٔ فکر و نظرم را با مستندات و کار نامه های انعکاس یافته درصفحهٔ اختصاصی استاد در سایت انجمن حقوقدانان و صفحهٔ فیسبوک آن مدلل سازم و خود بر وجود چنین شخصیت والا مقام که رهنما و چراغ روشن راه ما بوده اند ببالم و باز آمد روز خجستهٔ میلاد شان را تبریک عرض کنم، عمر استادِ نامدارما طولانی و قدر و منزلت شان به کهکشان ها بلند باد.  سخی صمیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیام شادباش هیات رهبری بنیاد فرهنگی اوستا

 

پیام شادباش هیات رهبری بنیاد فرهنگی اوستا ، به مناسبت نود وپنجمین سالروزتولد

 پوهاند دکتر غلام سخی مصوون ، بانی و رییس افتخاری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 هیات رهبری بنیاد فرهنگی اوستا، شادباش و تبریک های صمیمانه خود را به مناسبت نود وپنجمین سالگرد تولد شخصیت پرتلاش و نیک نام علمی و فرهنگی کشور ، جناب پوهاند  دکترغلام سخی مصوون ، بانی و رییس افتخاری انجمن حقوقدانان افغان دراروپا  ابراز نموده ، برایشان عمر دراز همراه با کامگاری آرزو می نماید.

جناب پوهاند دکتر مصوون درطول زنده گی پربارشان با صداقت و پیگری درخدمت به دفاع و مواظبت ازاصل قانونیت درحیات سیاسی و اجتماعی کوشیده ، و پیوسته درانجام امورمحوله علمی ، اداری و اجتماعی شان با دست پاک و ایمانداری تلاش نموده اند. 

جناب دکترمصوون در امر تربیت فرزندان وطن با روحیه میهن پرستی وانساندوستی، حراست از قانون و حاکمیت قانون درجامعه ، و آشنایی مردم با قانون و نهادهای حقوقی ، خدمات قابل قدری را انجام داده اند. 

کارها و تلاش های علمی ـ اکادمیک استاد امروز نیز ازاعتبار و جایگاه بلندی درجامعه علمی کشور برخورداربوده ، و آّثار و پژوهش های علمی شان مورد استفاده دانش پژوهان کشور قرار دارد. 


جامعه مهاجر افغان دراروپا ، شاهد تلاش های پرثمر و صادقانه شان در پی ریزی انجمن حقوقدانان افغان دراروپا میباشند. درنتیجه تلاش های صادقانه جناب شان انجمن توانست با سهمگیری فنی و وطنپرستانه اهل قضا ، خدمات سودمندی را دربرسی رخداد های سیاسی ـ حقوقی کشور ، مسایل مربوط به مهاجرت و حقوق پناهنده گی انجام دهند.

با ستایش از این تلاش های پربارمسوولین انجمن حقوقدانان افغان دراروپا و جناب پوهاند دکترغلام سخی مصوون رییس افتخاری آن ؛ برای این انجمن پرکار، اعضا و مسوولین آن آرزوی پیروزی های فزونتر داریم.

در پایان یکبار دیگر شادباش هایمان را به این مناسبت نیکو برای جناب استاد ، هیات رهبری و اعضای انجمن حقوقدانان افغان دراروپا ابراز نموده ، برای این شخصیت برازنده ملی ،عمر دراز و کامگاری آرزو می نماییم.                                                                                 با تمنیات نیک و احترمات فایقه

پوهنمل دکتر اسد محسن زاده
رییس بنیاد فرهنگی اوستا
جمهوری اتریش ، اکتوبر ۲۰۱۸ ترسایی

 


با تمنیات نیک و احترمات فایقه

پوهنمل دکتر اسد محسن زاده
رییس بنیاد فرهنگی اوستا

 

 

Afghan Lawyers Association- Europe © 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi