mir-sadat@hotmail.com

(Tlf.: (+45) 27294949)

 

        

a.wasegafari@web.de

lailashirin1@gmx.de

 

b_dehzad@hotmail.com

(Tlf.: (+31)619480048)

       

 

غلام سخی صمیم

sakhi.samim@yahoo.com

سیلی اوریاخیل

نجیبه حسینی

غلام سخی میرباز

ناجیه افشاری

حارث صابر

 

seleioriakheil@gmail.com

arash.hosieny@gmx.de

smirbaz@hotmail.com

najiaafshari@gmail.com

harris_saber@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فضل احمد گردیزی - رئیس

 

 

 

محمد نعیم اختری - عضو

 

نیک محمد سلطانی - عضو

 

 

 

ببرک کاکړ- هالند

غلام سخی میرباز- بلجیم

حارث صابر - دنمارک

قادر نظامی - هامبورگ

سرور مرید - فرانکفورت

         
         

 

 سخی صمیم

 عفیفه آزاد زوی

 اسد الله زمری

عبدالبصیر دهزاد

 

 

قاسم آسمایی

 تمیم ابوی

 عبدالاحمد فیض

 

محترمه شیرین افضل

محترم گل احمد بازساز

محترم عبدالاحمد فیض

محترم هادی ابوی

محترم عبدالفتاح سکندری

محترم مسعود سکندری

محترم محمد نسیم صدیقی

محترمه لیمه ابوی

محترم کاوه کاویان

محترم حریف حریف

محترم قاسم آسه مایی

محترم سمع ثابت

محترم عید محمد عزیزپور

محترم واثق

محترمه بهار معنوی

محترم اسدالله زمری

محترم پرویز صمیم

محترم امین الدین سعیدی

محترم ابراهیم بره کی

محترم دستگیر صادقی

محترم دستگیر روشنیالی

محترم غوث صادقی

محترم دکتور طلا پامیر

محترم مسعود حداد

محترم عبدالشکور آرین زاد

 

 

قانونپوه داکتر محمد طاهر بورگی

 محترمه عفیفه آزادزوی

محترم محمد آصف الم

محترم فرهاد بهادر