نویسنده گان خود مسئولیت نوشته های شانرا دارند

ازجانب هیئت تحریر

انگلیسی

آلمانی

هالندی

دنمارکی

 

 

انجمن یک نهاداجتماعی ، مسلکی و غیر وابسته به سازمان های سیاسی بوده ، به مثابه یک شخصیت حقوقی و رسمی مبرا از هرگونه تبعیض و تمایز زبانی ، قومی و جنسی فعالیت مینماید

 

 

پوهاند دکتور غلام سخی مصئون

مؤسس و رئیس افتخاری انجمن

---------

شورای رهبری انجمن

 

شماره حساب بانکی انجمن

Rekeningnummer:

NL64 ABNA 0469935308 

Bank: ABN-AMRO op naam:

Afghan Lawyers Associations in Europe

Adres:van Someren Downerlaan 46

5707 KL Helmond

Nederland

 

 

 

 

 

برای مطالعه آثار سالهای قبل لطفأ به آرشیف سایت مراجعه فرمایند!

 

 

 • پیام تسلیت به محترم قاضی صفر اکبری

 • پیام انجمن به مناسبت روز جهانی مهاجرت

 • چگونگی رعایت حقوق بشر در افغانستان

 • در گرامیداشت از روز جهانی حقوق بشر- دسامبر2016

 • خاطرات محترم الم در رابطه به وضع قضا و محاکم در افغانستان

 • به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان

 • باز هم قتل عام وتکرارجنایت جنگی وضد بشری

 • عدم صلاحیت دیوان جزائی بین المللی درتعقیب نظامیان وماموران (سیا)

 • پیام بمناسبت وفات مرحوم غلام سخی سروری

 • پیام بمناسبت وفات مرحوم خالد کاکړ

 • باز هم جنایت جنگی و فاجعه انسانی

 • حل اختلا فات قومی مستلزم ایجاد دولت توانمند وساختارهای ملی است

 • گزارش جلسه شعبه کشوری (شهرفرانکفورت کشورآلمان)  ا.ح.ا.ا

 • تقبیح جنایت هولناک علیه بشریت

 • صفحه اختصاصی به مناسبت 71 مین سال تأسیس سازمان م م

 • په اروپا کې د افغان حقوقپوهانو د انجمن خبر تیا

 • اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  در مورد تدویرسالانه  کنفرانس علمی انجمن

 • اطلاعیه در ارتباط 70 مین سالگردپذیرش افغانستان به عضویت ملل متحد

 • چشم پوشی ازگسترش هستوی اسلام آباد ، جفای بزرگ دربرابرامنیت منطقوی وجهانی

 • یادداشت های رسمی انجمن در مورد مهاجرین افغان و اخراج اجباری ایشان.

 • در یک کمپاین بزرگ بر  ضد نقش پاکستان

 • با احکام قانون مدنی در ایجاد خانواده وعقد ازدواج آشنا شوید

  قسمت چهارم

 • ادعای مُستند برجعلیت قانون اساسی چرا بی پاسخ مانده است؟

 • وفول هنجارهای جهانی درپیگیری وتعقیب جنایتکاران جنگی

 • پاکستان ناقض منشور ملل متحد، مرکز و حامی تروریزم ورکن شرارت بین المللی 

 • پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به مناسبت حلول عید سعید اضحی

 • تداوم منازعه دایمی درتقسیم قدرت درعدم تعریف حقوقی ساختارقدرت نهفته است

 • سازمان ملل متحد- وسیله ای بدست ابر قدرت ها

 • تقبیح جنایت دهشت افگنانه بر یک مرکز علمی و فرهنگی

 • پیام  به مناسبت وفات مرحوم دوکتور اکرم عثمان

 • سپاسنامه برای محترم حارث صابر

 • گزارش جلسه شعبه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در کشور دنمارک

 • با احکام قانون مدنی در ایجاد خانواده وعقد ازدواج آشنا شوید

  قسمت سوم

 • اعطای عضویت افتخاری انجمن

 • تقبیح ومحکوم نمودن جنایت ضدبشری

 • تقبیح جنایت هولناک - 20.07.2016

 • تئوری بیطرفی دایمی افغانستان یا تداعی باورهای کاذب نسبت به آینده کشور

 • پیام انجمن بمناسبت حلول عید رمصان

 • تقبیح جنایت هولناک طالبان

 • پیام تسلیت به مناسبت وفات مرحوم فائق ظریف

 • ابراز تسلیت بخاطر قتل وحشیانه یک قاضی دادگاه استیناف ولایت فراه

 • اقوام ساکن درآن سوی دیورند درکنارافغانستان نخواهند ایستا د

 • ناديده گرفتن حقوق اتباع اهل هنود و و سیک ومخالفت به عقائد و مناسك دينى شان

 • با احکام قانون مدنی در ایجاد خانواده وعقد ازدواج آشنا شوید

  قسمت دوم

 • Statement of Afghan Lawyers’ Association in Europe in relation with the murder of Mullah Mansour, leader of Taliban

 • پیام تسلیت بمناسبت وفات مادر محترمه فرشته سیغانی و محترمه فریده حمیدی

 • در تقبیح جنایات جنگی و ضد یشری طالبان

 • شورای امنیت وموضع دوگانه درقبال عاملان وحامیان تروریزم

 • فرهنگ اصطلاحات حقوق بشرو حقوق بين المللی

 • حقوقِ مدفون دروراءِ باروت و خاکستر

  (حمایت از حقوق کودکان)

 • صفحه اختصاصی بمناسبت روز جهانی کودک

 • دولت ایران و استفادۀ حربی از پناهجویان افغان

 • اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در ارتباط با قتل ملا منصور رهبر طالبان

 • در جست وجوی حقیقت!

 • با احکام قانون مدنی در ایجاد خانواده وعقد ازدواج

  آشنا شوید

  بی خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمی شود

 • مشارکت رهبران سنتی اقوام درقدرت، راهگشای حل مسأله ملی نخواهد بود

 • شکایت احتمالی کابل درشورای امنیت درانحصاردیپلوماسی اسلام آباد

 • پیام تسلیت انجمن بمناسبت وفات جناب تهذیب

 • گرامیداشت از شخصیت  بزرگ حقوقی

 • دردفاع از حق کاروحقوق کارگران

 • نقض مضاعف قا نون اسا سی با تداوم سا ختارکنونی قدرت درکا بل

 • تقبیح فاجعه بشری وجنایت ضد بشری

 • پیام تسلیت در رابطه با وفات مرحوم احمد جان سکندری

 • کلمهٔ «میتواند» باکاربُرد قانونی٬ مجرم را به چوبهٔ دارمیبرد وبسا که از إعدام نجات می دهد ( از مسائل مسلکی حقوقی)

 • کابل دراسارت تعهدات کاذب اسلام آباد

 • شهکاری ازشاخص انسانیت با ندای وجدان ( بخش چهارم و اخیر)

 • شهکاری ازشاخص انسانیت با ندای وجدان ( بخش سوم)

 • تقبیح جنایات تروریستان در بلجیم

 • نوروزباستان و حلول سال نو را گرامی میداریم

 • شهکاری ازشاخص انسانیت با ندای وجدان ( بخش دوم)

 • اعتراف اسلام آباد به تجاوزوسکوت ننگین کا بل

 • عدالت قضائی و ندای فرخنده اِعدلوا هُو اَقربُ لِلتقوی

 • بمناسبت گرامیداشت از  8 مارچ روز همبستگی بین المللی 

 • شهکاری ازشاخص انسانیت با ندای وجدان:

  آموزهٔ از رعایت قواعد شریعت وحقوق (و درس عبرتی برپیروان احکام اسلام).

 • مبنای حقوقی اعزام احتمالی نیروی زمینی ریاض وانقره درقلمروسوریه

 • فراخوان در مورد سالروز فاجعهٔ۲۸ حوت 1393 (مطابق به ۱۹ مارچ 2015) فاجعهٔ زجرکشی جمعی فرخنده را فراموش نکنیم !

 • در گرامیداشت از روز بین المللی عدالت اجتماعی

 • معرفی کتاب مسلکی حقوقی زیر عنوان « حقوق و آزادی های اشخاص در قانون اساسی افغانستان در پرتو اسناد بین المللی»

 • تأمل وپاسخ حقوقی بریک نقد غیرحقوقی

 • پیام تسلیت انجمن به مناسبت وفات مرحوم حمیدالله حمید

 • احتمالات و چالش ها درفراراه مذاکرات صلح با طالبان

 • افغا نستا ن با خروج نظامیان خارجی نیرومند ترمیشود

 • تقبیح  جنایت جنگی طالبان

 • تبعیض وزورگوئی حاکم درنظام حقوقی کنترول تسلیحا ت هستوی

 • مرتکبین جرم وجنایت در قیدِ این شرایط مسئولیت جزائی ندارند

 • عجله و شتابزدگی در تکفیر اشخاص حرام است!

 • اطلاعیه در مورد تدویر کنفرانس علمی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 • قانون وقانونیت دردوره طالبان

 • اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  در مورد تدویرسالانه  کنفرانس علمی انجمن

 • پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به مناسبت  آغاز سال نو 2016 عیسوی

 • استفاده از مندرجات این سایت با ذکر مأخذ مجاز است