نویسنده گان خود مسئولیت نوشته های شانرا دارند

ازجانب هیئت تحریر

 

انگلیسی آلمانی
هالندی دنمارکی

HT

1-10

انجمن یک نهاداجتماعی ، مسلکی و غیر وابسته به سازمان های سیاسی بوده ، به مثابه یک شخصیت حقوقی و رسمی مبرا از هرگونه تبعیض و تمایز زبانی ، قومی و جنسی فعالیت مینماید

 

 
 

 

فقید پوهاند دکتور غلام سخی مصوون مؤسس و اولین رئیس افتخاری انجمن

 

---------

شورای رهبری انجمن

 

شماره حساب بانکی انجمن

Rekeningnummer:

 

NL64 ABNA 0469935308 

Bank: ABN-AMRO op naam:

Afghan Lawyers Associations in Europe

Adres:

van Someren Downerlaan 46

5707 KL Helmond

Nederland

 

 

د حقوقـو د علم موخې ( اهــداف )

 

دکتور محمد ظریف علم ستانکزی

 

عقد مشارکت عامه و خصوصی  ( تعهدات مرافق عامه )

Pablic private partnership (PPP)

دکتور محمد ظریف علم ستانکزی

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت نزدهم 

*** 

آیا کارکردن دررژیم های سابق، پذیرش قوانین

 گذشته ویاعملکردهای جایز مطابق احکام قوانین که نُرمهای مشروع قانون گذاری، تسوید، تصویب،

 و تسجیل را دارا وریشه درارادهٔ مردم داشته

ودرادوارمختلف ومقاطع زمانی مختلف نافذ بوده اند از دید نظام حقوقی جرم است؟

سخی صمیم

 

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 بمناست روز جهانی مهاجران

 ۱۸ دسامبر۲۰۲۱م.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

معرفی کتاب

حاکمیت قانون

کاندید اکادیمیسین

م.ا.سیستانی

 

حاکمیت دوباره«امارت سیاه طالبی»میراث شوم دودهه تجاوزواشغال امپریالیست های امریکاوشرکا!؟..

آلمان – دسمبر ۲۰۲۱

قسمت دوم

ح . حریف

 

حاکمیت دوباره«امارت سیاه طالبی»میراث شوم دودهه تجاوزواشغال امپریالیست های امریکاوشرکا!؟..

آلمان – دسمبر ۲۰۲۱

قسمت اول

ح . حریف

 

به مناسبت روز جهانی

حقوق بشر

 

 

اطلاعيه  انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

پیرامون كنفرانس  علمی سالانه  انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 و جلسه نوبتى انجمن  در كشور شاهى هالند

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت هژدهم 

*** 

چگونگی مشروعیت تقییداختیار برارادهٔ آزادانسان وسیلهٔ قانون: 

منظوروهدف من درین نبشته فقط عملکردهای فردی و وظیفوی

 در زندگی اجتماعی ونظام های سیاسی است

سخی صمیم

 

سرکوب داعش توسط طالبان،

 تخیل یا واقعیت؟

عبدالاحمد فیض

 

نوشته از حقوقدان سابقه دار و فعال

  حقوق زنان محترمه بلقیس تابش

بيست و پنجم نوامبر  روز  جهانی منع خشونت عليه زنان !

بلقیس تابش

 

 

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بخاطر بزرگداشت از روز بین المللی  مبارزه علیه خشونت و خشونت علیه زنان

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

بخش دوازدهم

سیرتحقق قانون  در دوره حکومت وحدت ملی

( ریاست جمهوری دکتورمحمد اشرف غنی وصدارت دکتور عبدالله عبدالله )

سنبله ۱۳۹۳هجری شمسی (سپتامبر ۲۰۱۴ م) الی سنبله ۱۴۰۰هجری شمسی (سپتامبر۱ ۲۰۲م)

             قسمت دوم

 عبدالواسع غفاری

 

 

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

بمناسبت روز بین المللی حمایت حقوق اطفال

۲۰ نوامبر ۲۰۲۱

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت هفدهم 

*** 

شرط تکوین عدالت قضائی؛ تطبیق سالم

 قواعد شرعی، احکام قانون وحاکمیت آن است. مگر کدام امکانات میتواند وسیله برای تطبیق قانون وتأمین عدالت قضائی گردد؟

سخی صمیم

 

نوشته از جناب محق   دانشمند علوم اسلامی

از اهداف دین تا مقاصد شریعت

جناب  مُحق

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت شانزدهم 

*** 

در پیوند به قسمت قبلی: 

اهمیت وقوف و ورود قضات به قوانین نافذ و بویژه قواعد شرعی

سخی صمیم

 

نوشته از جناب محق   دانشمند علوم اسلامی

تأملی بر میانه‌ی اسلام و سکولاریسم

جناب  مُحق

 

هر انسان  حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد

طوبا هاشمی

 

 

سازمان ملل متحد و فاجعه افغانستان

 

بمناسبت  ۷۶ مین سالروز تأسیس

 سازمان ملل متحد

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت پانزدهم 

*** 

در پیوند به قسمت قبلی: 

 قانون جزاء و تنظیم جزاهای تعزیری 

سخی صمیم

 

Afghan judges and prosecutors face major threats

 from criminals and terrorists

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

حمله انتحاری در مسجد اهل تشیع در کندز ،

 طرح  یا تطبیق کنوانسیون منع  کشتار جمعی یا نسل کشی

 

 بصیر دهزاد

 

نداى دادخواهانه

در مورد دهم اكتوبر ( روز جهانى زنان عليه طالبان )

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

قضات و څارنوالان افغانستان آماج

تهدید بزرگ جنایتکاران و تروریستان

 

نامه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا که به

سازمان ملل متحد، سازمان جهانی حقوق بشر، اتحادیه اروپائی، مراجع پارلمانی  و احزاب سیاسی کشور های اروپائی و نهاد های حمایت حقوق بشر و حمایت پناهنده گان ارسال گردیده است

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

قواعد حاکم برشناخت دولت

عبدالاحمد فیض

 

نامۀ سر گشادۀ
ا.ح.ا.ا عنوانی سر منشی سازمان ملل متحد

( به زبان های مختلف)

سپتمبر 2021

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

حکومت تحریک طالبان و مسئله

 شناخت بین المللی

طلا پامیر

 

 

 

به کی و به چه میتوان اعتماد نمود و

 به کدام قول و وعده ها میتوان باور نمود ؟

 

 بصیر دهزاد

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت چهاردهم  

*** 

چالشهای عمده درعملکردوکارمسلکی دادگاه درراه تأمین عدالت    

 

 

سخی صمیم

 

شناخت دولت‌ها و شرایط آن

 حقوقدان جناب   محمد ولی

 

تداوم خلاى بزرگ حقوقى در افغانستان

دور ديگر "ملا كراسى"!

 

میر عبدالواحد سادات

 

فاجعه انسانی درچند قدمی ماست !

عبدالاحمد فیض

 

برنامه اشتراک سادات صاحب با رادیو تلویزیون وطن و برنامه از دهزاد، متن ویدیويبی نامه انجمن به سرمنشی ملل متحد‎

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

تنظیم جامعه بر بنیاد قانون از مقتضیات زمان است

 حقوقدان جناب   محمد ولی

 

مبادی حقوقی تشکیل "دولت همه شمول"

 حقوقدان جناب   محمد ولی

 

گفته و وعده  های طالبان

در چنبری تردید، تشویش و هراس

 بصیر دهزاد

 

نامه سرگشاده انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

به جلالتمآب سرمنشی ملل متحد

 ۲۹ اگست ۲۰۲۱

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت سیزدهم  

*** 

من ومسئولیت ریاست محاکم ولایت بلخ:     

 

 

سخی صمیم

 

۲۸ اسد ۱۲۹۸ ، سال یاد استرداداستقلال میهن !

ح . حریف

 

دشمن تاریخی دیروز،متجاوز، اشغالگروغارتگر امروزو!

ریختن "اشک تمساح" اش برای مردم ومیهن برباد داده شده ی ما؟

ح . حریف

 

افغانستانِ غرقه درخون واعلامیهٔ جهانی حقوق بشر

سخی صمیم

 

 

افغانستان درمعرض تجاوزعریان وچشم پوشی شورای امنیت !

 

عبدالاحمد فیض

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت دوازدهم  

***  

خاطره وسرگذشت غم انگیزریاست محاکم ولایت بلخ،ریاست محکمهٔ شهری وسایر ریاست های معاونهٔ مربوطه وإدارات آنها درسالهای ۱۳۵۹ شمسی مطابق ۱۹۸۱ میلادی

سخی صمیم

 

 

احكام قانونی وشرعی در مورد اسرای جنگی!

 

عبدالاحمد فیض

 

از درس ها و تجارب   گذشته و بسوی

 انتخاب   دولت ملی و اندیشه ملی

 بصیر دهزاد

 

 

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت

حلول عید قربان

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

جنایات علیه بشریت  در افغانستان ، در چنبره موانع  تحقیق و بررسی  و  تطبیق عدالت حقوقی

 

قسمت چهارم و اخیر

 بصیر دهزاد

 

 

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت

 

روز بین المللی عدالت جزائی

شنبه ۱۷ جولای ۲۰۲۱

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

بمناسبت روز جهانی عدالت

 

 

عدالت بین المللی ، آرمانگرائی با معما  !!

 

عبدالاحمد فیض

 

دسترسی زنان افغان به عدالت

طوبا هاشمی

 

جنایات علیه بشریت  در افغانستان ، در چنبره موانع  تحقیق و بررسی  و  تطبیق عدالت حقوقی

 

به ادامه بخش قبلی

 بصیر دهزاد

 

مسوول اوضاع پیشآمده كی هاست؟

عبدالاحمد فیض

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت یاز دهم

برخورد غیرقانونی وغیرعادلانه ی حکومت محلی علیه ریاست محکمه:

سخی صمیم

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت دهم

انقلاب وقبض قدرت به تناسب حفظ ونگهداشت آن سهلتراست:

***  

چگونگی تخریب درونی نظام سیاسی: بابرخورد وعملکرد های بی تأمل

 وبی سنجش بعضی از شرکای قدرت

 

سخی صمیم

 

متن صحبت در كنفرانس بين المللى

 

«دياسپورا و صلح»

 

 

میر عبدالواحد سادات

 

جنایات علیه بشریت  در افغانستان ، در چنبره موانع

تحقیق و بررسی  و  تطبیق عدالت حقوقی

 

 

به ادامه بخش اول

 بصیر دهزاد

 

بخش دوازدهم

 

سیرتحقق قانون  در دوره حکومت وحدت ملی

( ریاست جمهوری دکتورمحمد اشرف غنی وصدارت دکتور عبدالله عبدالله ) 

  سنبله ۱۳۹۳ شمسی یا سپتامبر ۲۰۱۴ الی امروز

 عبدالواسع غفاری

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت نهم

قوهٔ قضائیهٔ افغانستان علی الرغم تسجیل استقلال خویش درمتون قوانین، حیات سیاسی خودرا تحت شرایط اختناق وسلطه های زورمندانۀ بعضی از رژیم ها بطورعلنی ویا هم بگونهٔ مکتوم درقید وبندهای مرئی وغیرمرئی به سر برده است.  

سخی صمیم

 

 

 

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت روز جهانی پناهده

۲۰ جون ۲۰۲۱

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت هشتم

استقلال واقعی قوهٔ قضائیه مطابق تضمین

 احکام قوانین گویای حیات سیاسی وعظمت شامخ آن است.

 

سخی صمیم

 

مراجعه نهاد های افغانی به محکمه جزایی بین الملل بخاطر برسی جرایم و جنایات علیه بشریت در افغانستان

Call for Action:

 Afghanistan – Target of Crimes against Humanity

Afghan Lawyers Association in Europe

 

جنایات علیه بشریت  در افغانستان ، در چنبره موانع

تحقیق و بررسی  و  تطبیق عدالت حقوقی

 بصیر دهزاد

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

 

قسمت هفتم

در ملک ووطنیکه، نظام سیاسی، قوای ثلاثه، قضاء ومحکمه وجود دارد چراهای عدم تأمین عدالت قضائی را چگونه باید پاسخ گفت؟

سخی صمیم

 

آیا فدرالي نظام د افغانستان په ګټه دی؟

 

عبدالملک پرهیز

 

افغانستان آماج جنايات عليه بشريت قرار دارد

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

مدیریت و تطبیق عدالت در جامعه

طوبا هاشمی

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

 

قسمت ششم

 قوانین مدنی وجزاء

بنیان گذارِتحولات سیستمآتیک نوین قضائی

سخی صمیم

 

 

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

بمناسبت عید سعید فطر

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

نقش زنان با سواد در جامعه

طوبا هاشمی

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت پنجم

قوانین نافذ ـ صلاحیت واستقلال قضاء

    

سخی صمیم

 

تــــــــــلاش

مضمونی پیرامون حقوق زنان

طوبا هاشمی

 

در بخش آلمانی مطالعه فرمایند:

 

 

Afghanistan zwischen dem 11. September 2001 bis zum

 11. September 2021

Dr. Sultan Hamid Narwan

 

چرا« افغانستان هیچگاهی متحد نبوده  است»؟

 

در رابطه با اظهارات اخیر رئیس جمهور

 ایالات متحده امریکا

 بصیر دهزاد

 

معرفی یک اثر ارزشمند حقوقی

کتاب

دولت و حقوق بین الدول

اثر دکتور سلطان حمید نارون ابوی

 

 

میر عبدالواحد سادات

 

د «قـطرتړون» سوله که ځلوبی؟

میر عبدالواحد سادات

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت چهارم

دگرگونی بنیادی درطرزو روش قضاء بعدازسالهای

(۱۸ و۲۲ هـ ق)     

سخی صمیم

 

قانون

{قانون اساسی أفغانستان}

 

طوبا هاشمی

 

کنفرانس استانبول  و  بحث

 امارت، مرکزیت و  فدرالیزم

 

 بصیر دهزاد

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت سوم

عدالت قضائی وتأثیر آن برامنیت جامعه و

عدالت اجتماعی

سخی صمیم

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

 

روند بی عدالتی را تنها به محکمه وقاضی نسبت ندهید!

سخی صمیم

 

اقتصاد جرمی، عامل بازدارنده تطبیق

       حاکمیت قانون

 بصیر دهزاد

 

افتتاح بند كمال خان گام بزرگ

میر عبدالواحد سادات

 

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

 

منبع ومنشأ تأمین عدالت قانون ـ وقضاء ومحاکم مسئولیت اجرا و تطبیق احکام قانون را دارند:

سخی صمیم

 

نوروز باستان ، حلول سال نو و قرن نو را گرامى ميداريم !

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

جهشی از افق مدنیت بر یلدای ظلمت

سخی صمیم

 

عرف حقوقی به فرنام

 سر چشمه ( منبع) حقوق بین الملل

عید محمد عزیز پور

 

نگاهی به حمله بالای کانگرس امریکا از زاویه دیگر

عنایت نبیل بارکزی

 

دیدگاه های مبرم

از محترم یونس فرمان،

معاون انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

در مورد:

پروسه صلح در افغانستان

یونس فرمان

 

« قرارداد قطر»

صلح یا سراب

میر عبدالواحد سادات

 

پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت

گراميداشت از هشتم مارچ ، روز   بین المللی زن

۸ مارچ ۲۰۲۱

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

پروسهٔ صلح بااشتراک اَطراف درگیرنتیجه نمی دهد!

سخی صمیم

 

« ضرب‌المثل  هاي حقوقی رايج در دنيا! »

طوبا هاشمی

 

بخش یازدهم

سیرتحقق قانون  در دوره حکومت انتقالی وریاست

جمهوری حامد کرزی

جدی سال (۱۳۸۰) الی  سنبله (۱۳۹۳) هجری شمسی

دسامبرسال (۲۰۰۱ ) الی  سپتامبرسال (۲۰۱۴) میلادی

 عبدالواسع غفاری

 

بمناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی

فاروق فايق

 

رضایت به دخالت نظامی

 موجب تبرئه ازتجاوزخواهد شد؟

عبدالاحمد فیض

 

دیدگاهی بر جلسه  قریب الوقوع  وزرای دفاع ناتو در بروکسل

 

 بصیر دهزاد

 

پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت

روز بین المللی منع استفاده اطفال در جنگ

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

بخش دهم

سیرتحقق قانون  دردوره طالبان

میزان سال  (۱۳۷۵) الی عقرب سال (۱۳۸۰) هجری شمسی

   سپتامبر سال (۱۹۹۶) الی نوامبر سال (۲۰۰۱) میلادی

 عبدالواسع غفاری

 

بخش نهم

سیرتحقق قانون در دوران مجاهدین

( حکومات صبغت الله مجددی وبرهان الدین ربانی )

ثور(۱۳۷۱) الی میزان (۱۳۵۷) هجری شمسی

اپریل (۱۹۹۲)  الی سپتامبر (۱۹۹۶) میلادی

 عبدالواسع غفاری

 

 

 

اعدام و یا صلح با صله رحمی

محترم ضیا عزیز

 

سیر تحقق قانون وقانونیت طی سده اخیر

بخش هشتم

سیرتحقق قانون دردوران ببرک کارمل

و داکترنجیب الله

وحدت دوباره جناح های خلق وپرچم

جدی ۱۳۵۸ الی ثور ۱۳۷۱ هجری شمسی

دسامبر ۱۹۷۹ الی اپریل ۱۹۹۲ میلادی

 عبدالواسع غفاری

 

کتاب :

صلح ، حقوق و حاکمیت قانون

 

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

پیشکش کتاب در ارتباط از:

 

 

 کنفرنس علمی سالانه انجمن

 

میر عبدالواحد سادات

 

پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 بمناسبت حلول سال نو عیسوی ۲۰۲۱ م.

پنجشنبه ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰م.

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

تبجيل به بهانه زاد روز

( بمناسبت زادروز قانونپوه عبدالوهاب صافی)

میر عبدالواحد سادات

 

فلسفه حقوق

مقاومت در برابر قوانين نادرست

پژوهشگر

حبيب زلمي عضو انجمن

حقوقدانان افغان مقيم اروپا

 

استفاده از مندرجات این سایت با ذکر مأخذ مجاز است